Bachovy květové esence

Objevitel anglický lékař, bakteriolog a homeopat dr. Edward Bach (1886-1936). Jako lékař se intenzivně zabýval také důležitým tématem – vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší. Našel v rostlinách a květech energii, která působí na disharmonii duševních stavů. Popsal 38 květů a jejich přesných účinků. Esence slouží k léčbě obecných lidských charakterových slabostí, a ne duševních nemocí. Dosažení opravdového zdraví není výsledkem odstranění nebo potlačení symptomů nemoci, nýbrž nastolením opravdového řádu a harmonie na fyzické i duchovní úrovni člověka.

„Nemoc těla tak, jak ji známe, je rezultátem, výsledkem, posledním stadiem něčeho, co je hluboce pod povrchem. Nemoc se projevuje na materiálně-tělesné úrovni, která je nejblíže úrovni mentální. Je zcela výsledkem konfliktu mezi naším duchovním a tělesným bytím. Jestliže mezi těmito dvěma aspekty vládne harmonie, těšíme se naprostému zdraví. Ale pokud mezi nimi vládne disharmonie, následuje to, co všichni známe jako nemoc“ Dr. Edward Bach

Třicet osm květových esencí určuje 38 negativních emocionálních stavů a nálad. Dr. Bach je rozdělil do sedmi skupin. Každá reprezentuje jeden hlavní negativní postoj.

Strach

 • Strachy a obavy z neznámého původu
 • Strach z určitých věcí
 • Strach ze ztráty kontroly
 • Hluboké, velmi silné strachy
 • Strach o druhé

Nejistota

 • Hledání rady a potvrzení u druhých
 • Nejistota, nerozhodnost
 • Sklíčenost a poraženectví
 • Beznaděj, zoufalství
 • Pocit „pondělního rána“
 • Nejistota správné životní cesty

Nezájem o své okolí

 • Zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost
 • Uvěznění v minulosti
 • Rezignace, apatie
 • Nedostatek energie, pocit vyčerpání
 • Nechtěné myšlenky, samomluva, vnitřní dialogy
 • Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny
 • Neschopnost poučit se z chyb minulosti

Osamělost

 • Hrdost, pocit nadřazenosti
 • Netrpělivost
 • Sebestřednost, upovídanost

Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních

 • Ukrývání problémů za usměvavou tváří
 • Slabá vůle a ovlivnitelnost
 • Ochrana před změnami a vnějšími vlivy
 • Závist, žárlivost, pocit nenávisti

Skleslost nebo zoufalství

 • Nedostatek sebedůvěry
 • Výčitky, pocity viny
 • Přetíženost odpovědností
 • Extrémní vnitřní duševní útrapy
 • Následky šoku
 • Sebelítost, hněv na druhé
 • Setrvalý boj i přes vyčerpanost
 • Pocity méněcennosti, pocity nečistoty

Přílišná péče o druhé

 • Přivlastňování, přehnaná ochrana
 • Přílišné nadšení
 • Silná dominance, nepružnost
 • Kritika na netolerance vůči ostatním
 • Nepružnost, sebezapření